sta kropsterapi massage velvære træk vejret body self developments system pulserende dyb kontakt harmoni overskud åndedrætsterapi terapi åndedræt åndedræts indre ro kredsløb bevægelse nervesystem fordøjelse mobiliserende ledfrigørelse psyke
Forside Behandling Priser Profil

 
Body Self Development System
Body-sds behandling er en gave til din krop og sind
 
Body-sds skaber rum for det hele menneske fysisk, psykisk og åndeligt, og er
bl.a. med til at forebygge det moderne menneskes skavanker.
 
Body-sds er kendt for at have hjulpet sportsstjerner, musikere og skuespiller til at yde deres maksimale
.
 


 
  Behandlingen er bl.a.
 g Pulserende dyb massage
 g Let mobiliserende ledfrigørelse
 g Åndedrætsterapi
Behandlingen kan give
 g Bedre kontakt mellem krop & psyke
 g Harmoni & indre ro
 g Velvære & overskud
Behandlingen afhjælper bl.a.
 g Problemer i bevægelsesapparatet
 g Kredsløbs- & fordøjelsesproblemer
 g Nervesystemet, stress, trauma...
 
 
Tinna Bjørn, Tåstrup Hovedgade 102, DK-2630 Tåstrup - Sms: 2976 6888 - Email: tinnabjorn@hotmail.com